Talous on ihmisen toimintaa (2/2)

kirjoittanut Thomas Taussi

Jatkoa artikkelin osalle 1/2: Artikkelin ensimmäisessä osassa käsittelimme taloustiedettä suhteessa ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin. Talous on ihmisen toimintaa, ja ihmisen toiminta on tarkoituksenmukaista. Ihmisellä on päämääriä ja jonkinlainen näkemys keinoista niiden saavuttamiseksi. Toiminta on seurausta ajattelusta, jolla ideat muutetaan käytäntöön. Merkittävin taloudellinen ilmiö tapahtuu ihmisen päässä. Ainut havaittava ilmiö on kuitenkin pelkkä toiminta ajattelun ilmentymänä. Tulimme johtopäätökseen, että taloustieteellisiä säännönmukaisuuksia on mahdotonta johtaa ymmärtämättä ihmisen toiminnan seuraussuhteita. Loogisella päättelyllä on siis tärkeä tehtävä säännönmukaisuuksien selittäjänä. lue lisää…

Euro eksyksissä

kirjoittanut Jukka Michelsson

Tilanne, missä yksi tai useampi euromaa velkaantuu yli varojensa ei ole syntynyt yllättäen, vaan se ennakoitiin jo euron luontivaiheessa. Maastrichtin sopimuksen nimenomainen tarkoitus oli estää se eurojärjestelmään sisäänrakennettu ominaisuus, joka mahdollistaa yksittäisten jäsenmaiden hyötymisen tiukan budjettikurin maiden kustannuksella. lue lisää…

Miksi Facebook toimii, mutta demokratia ei

kirjoittanut Markus Törnqvist

Artikkeli on käännetty Jeffrey Tuckerin Laissez Faire Booksille kirjoittamasta artikkelista, alkup. linkki tässä. lue lisää…

Talous on ihmisen toimintaa (1/2)

kirjoittanut Thomas Taussi

Luonnontieteille on tyypillistä se, että ne operoivat luonnontieteellisten mittasuureiden ja vakioiden avulla. Luonnontieteet, kuten fysiikka ja matematiikka perustuvat luonnosta löydettyihin säännönmukaisuuksiin. Näiden säännönmukaisuuksien kohdalla voidaan soveltaa matemaattisia apuvälineitä. Energiansäilymisyhtälöllä voidaan esimerkiksi laskea, miten halutun kappaleen potentiaalienergia muuttuu liike-energiaksi, ja miten se osuessaan vaikuttaa muihin kappaleisiin. Vaikka maailmankaikkeuden pienimpiin osasiin liittyykin vielä arvoituksia, niistä on voitu johtaa säännönmukaisuuksia niiden mekaanisen luonteen takia. Atomit eivät ole tiedostavia olentoja, joilla olisi henkilökohtaisia päämääriä ja kulttuuria. Tämä on ratkaiseva ero ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä. Samasta syystä on epäsopivaa tutkia koko ihmisen toimintaa yksinkertaisilla luonnontieteellisillä oletuksilla. lue lisää…